Zastosowanie

Maty grzejne mogą służyć jako podstawowy system grzewczy lub być uzupełnieniem już istniejącego. Stosuje się je najczęściej tam, gdzie ze względów konstrukcyjnych kłopotliwe byłoby zainstalowanie przewodów grzejnych (znaczne podwyższenie poziomu podłogi).

Można układać je praktycznie wszędzie, ponieważ mają tylko 3 mm grubości. Efekt ciepłej podłogi osiąga się w krótkim czasie. Jest to najszybszy, najprostszy, najefektywniejszy sposób ogrzania lub dogrzania pomieszczeń lub tylko wydzielonych miejsc – przy minimalnym nakładzie pracy.


.: Charakterystyka

Maty grzejne ELEKTRA produkowane są w gotowych zestawach przygotowanych do bezpośredniego ułożenia. Rozróżniamy maty grzejne jednostronnie i dwustronnie zasilane. Maty grzejne jednostronnie zasilane dzięki swojej budowie są prostsze w układaniu i montażu. Maty dwustronnie zasilane są cieńsze, natomiast podczas układania należy pamietać aby oba przewody „zimne” zostały doprowadzone do jednego punktu zasilającego.

Przewód grzejny przymocowany jest do siatki z tworzywa sztucznego. Koniec przewodu grzejnego zakończony jest oryginalnie połączonym 4-metrowym przewodem „zimnym”. Istnieje możliwość instalowania dwóch lub większej ilości mat w jednym pomieszczeniu. W takim przypadku maty należy połączyć równolegle. Dotyczy to przede wszystkim dużych pomieszczeń.

.: Eksploatacja

Obsługa ogranicza się do nastawienia pożądanej temperatury podłogi za pomocą regulatora temperatury. Użytkownik musi pamiętać, że jego grzejnikiem jest cała powierzchnia podłogi lub jej część i dlatego nie powinien wprowadzać takich zmian w umeblowaniu, czy przeznaczeniu pomieszczeń, które utrudniłyby oddawanie ciepła z podłogi.

Nie należy stawiać na podłodze dużych powierzchniowo przedmiotów, np. materaców czy mebli bez nóżek, które całą powierzchnią przylegałyby do podłogi. W podłodze wolno wiercić otwory po upewnieniu się, gdzie ułożone są przewody grzejne maty (na podstawie dokumentacji powykonawczej lub trasy przewodu grzejnego maty zlokalizowanej odpowiednim przyrządem).

.: Gwarancja

Firma ELEKTRA udziela 10-letniej gwarancji na maty grzejne, zgodnie z warunkami podanymi w niniejszej instrukcji