Regulacja Temperatury

Nieodzownym elementem systemu ogrzewania podłogowego jest regulator temperatury. Umożliwia on właściwą pracę mat grzejnych. Wybór odpowiedniego typu regulatora temperatury zapewnia optymalny efekt grzewczy, zgodny z oczekiwaniami użytkowników.

Jeżeli maty grzejne są jedynie uzupełnieniem istniejącego już (podstawowego) systemu grzewczego, to użytkownika interesuje efekt tzw. „ciepłej podłogi” (np. dogrzanie łazienki) – wówczas należy zastosować regulatory temperatury z czujnikiem podłogowym. Czujnik podłogowy pozwala na utrzymanie wymaganej temperatury podłogi.

Jeżeli maty grzejne są podstawowym źródłem ogrzewania, to użytkownika interesuje uzyskanie optymalnej temperatury powietrza w pomieszczeniu wówczas należy zastosować regulatory temperatury mierzące temperaturę powietrza, tzn. regulatory powietrzne lub powietrzno-podłogowe (w tym przypadku czujnik podłogowy zabezpiecza przewody grzejne przed przegrzaniem).

Regulator temperatury zapewnia wymaganą temperaturę podłogi lub powietrza, np. Elektra MICROLINE OTN, Elektra ELR 10. Jeżeli istnieje potrzeba zaprogramowania odpowiedniej temperatury w określonych porach dnia i nocy, należy zastosować regulator temperatury z programatorem, np. Elektra MICROLINE OCC, Elektra DIGI2, Elektra EUROSTER 2000.