Gwarancja

ELEKTRA udziela gwarancji na produkowane zestawy grzejne instalowane przez autoryzowanych instalatorów.

Każdy zestaw grzejny poddawany jest próbie końcowej, gwarantującej wysoką jakość i niezawodność. Producent prowadzi systematyczne badania laboratoryjne i eksploatacyjne produkowanych przewodów w celu wprowadzenia coraz lepszych materiałów i technologii.

W sytuacji przypadkowego uszkodzenia instalacji podczas montażu, istnieje możliwość precyzyjnego zlokalizowania miejsca uszkodzenia, także po zalaniu instalacji zaprawą.