Regulacja Temperatury

Nieodzownym elementem systemu ogrzewania podłogowego jest regulator temperatury. Umożliwia właściwą pracę przewodów grzejnych. Wybór odpowiedniego typu regulatora temperatury zapewnia optymalny efekt grzewczy, zgodny z oczekiwaniami użytkownika.

Jeżeli przewody grzejne są jedynie uzupełnieniem istniejącego już (podstawowego) systemu grzewczego, to użytkownika interesuje efekt tzw. „ciepłej podłogi” (np. dogrzanie łazienki) wówczas należy zastosować regulatory temperatury z czujnikiem podłogowym. Czujnik podłogowy pozwala na utrzymanie wymaganej temperatury podłogi.

Jeżeli przewody są podstawowym źródłem ogrzewania, to użytkownika interesuje uzyskanie optymalnej temperatury powietrza w pomieszczeniu, wówczas należy użyć regulatorów temperatury mierzących temperaturę powietrza, tzn.:

a) regulatory temperatury z czujnikiem powietrznym
b) regulatory temperatury z czujnikiem powietrznym oraz podłogowym (ten typ regulatora mierzy temperaturę powietrza, a jednocześnie czujnik podłogowy zabezpiecza przewody grzejne i podłogę przed przegrzaniem).

Oferujemy m.in. następujące rodzaje regulatorów temperatury:

a) utrzymujące wymaganą temperaturę podłogi lub powietrza
b) z programatorem umożliwiającym zaprogramowanie odpowiedniej temperatury w określonych porach dnia i nocy
c) z nocną obniżką temperatury.