Warunki Instalacji Mat Grzejnych

Maty grzejne należy instalować w sposób podany w niniejszej instrukcji.

Podłączenie do sieci elektrycznej należy powierzyć elektrykowi z uprawnieniami !

Mata grzejna nie może być poddawana nadmiernemu naciąganiu i naprężaniu.

Niedopuszczalne jest przecinanie przewodu grzejnego – można ciąć jedynie siatkę do której przymocowany jest przewód grzejny.

Maty grzejne nie powinny być instalowane w miejscach, w których przewidziano stałą zabudowę (np. wanny, szafki stojące bez nóżek, itp.)

Mata nie powinna przecinać szczelin dylatacyjnych w podłodze.

Należy użyć fugi elastycznej lub uelastycznionej dodatkami, aby zapobiec ewentualnym pęknięciom terakoty.