Komfort

– cała obsługa systemu grzejnego ograniczona do ustawienia
– lub zaprogramowania odpowiedniej temperatury za pomocą regulatora
– równomierna temperatura w całym pomieszczeniu
– niska temperatura powierzchni grzejnej
– ciepła posadzka w krótkim czasie

Estetyka

– instalacja grzewcza całkowicie niewidoczna
– uniknięcie brudnych pomieszczeń takich jak kotłownia

Zdrowie

– idealne warunki cieplne; równomiernie nagrzane ściany i sufit
– wyrównana temperatura w całym pomieszczeniu

Bezpieczeństwo

– przewód na całej swej długości ekranowany
– ekran skutecznie uziemiony lub zerowany
– podłączenie przewodu poprzez wyłącznik różnicowoprądowy eliminuje zagrożenia

Koszty

– wyjątkowo niski koszt instalacji systemu w porównaniu z systemami tradycyjnymi
– niskie koszty eksploatacji dzięki precyzyjnej regulacji temperatury

Gwarancja

– 10 lat gwarancji Producenta